☰ Menu

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Voor het overnachten op camping ’t Eikenbos verhuurt  de beheerder aan de Huurder een kampeerplaats. Onder “beheerder” wordt verstaan : de eigenaar van de camping, onder “huurder” verstaan wij de personen die de kampeerplaats huren.

De huurder dient zich te houden aan de huis/gedragsregels van camping ’t Eikenbos. Deze huis/gedragsregels staan vermeld op onze website en hangen op het informatiebord van de camping.

De beheerder is niet aansprakelijk voor gevolgen van diefstal, beschadiging of ongevallen.

GEBOUWEN , ONDERHOUD EN KAMPEERTERREIN.

De beheerder draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeerd. Het is aan de gebruiker / huurder niet toegestaan  - behalve voor gebruikelijk onderhoud – op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te planten, antennes en/of satellietschotels te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande toestemming van de beheerder.

DE OVEREENKOMST

De reservering is definitief nadat u van ons de reserveringsbevestiging heeft ontvangen.

De huurder kan zich bij aankomst melden tussen 14.00 uur en 17.00 uur. Indien de huurder op een later tijdstip wil arriveren dient hij/zij de beheerder van de camping hiervan ( bij voorkeur) telefonisch in kennis te stellen om een nieuwe aankomsttijd af te spreken.

De huurder mag zijn/haar kampeerverblijf niet aan derden in huur of gebruik afstaan, noch daarin meer personen laten overnachten dan in de bevestiging is aangegeven. Bij overschrijding van het aantal personen, zonder overleg met de beheerder, wordt de reservering per direct ontbonden.

Als de overeenkomst is geëindigd moet de huurder met de medeneming van al zijn eigendommen direct het terrein van camping ’t Eikenbos verlaten, tenzij anders is overeengekomen. De plaats dient geheel schoon en leeg te worden achtergelaten.

VOORTIJDIGE OF TUSSENTIJDIGE BEEINGING/ ANNULERING VAN HET VERBLIJF.

Indien de huurder eerder dan de afgesproken en door hem/haar gereserveerde periode voortijdig vertrekt, is hij/zij de volledige prijs van de overeengekomen tariefperiode verschuldigd, omdat de beheerder steeds de plaats voor de huurder vrij heeft gehouden.

De reservering wordt als ontbonden beschouwd indien : de huurder zich niet heeft gemeld op de dag van de huuringang voor 17.00 uur, zonder de beheerder hiervan in kennis te stellen.

De huurder blijft in beginsel verplicht de overeengekomen prijs te voldoen. Wij adviseren de huurder om voor medische- of familiezaken  zelf binnen de daarvoor  gestelde termijn een annuleringsverzekering af te sluiten.

Indien de huurder , om welke reden dan ook , tot annulering van de reservering overgaat, verbeurt hij/zij ten behoeve van de beheerder een schadeloosstelling. Deze bedraagt :

  • bij annulering binnen 4 tot 2 weken voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen 2 weken tot de dag van ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs.

Camping ’t Eikenbos

Geurt en Heidi Neerlaar
Idinkweg 6a  (inrit van de camping op nr. 6 )
7065 AH Sinderen
Telefoon:  06-13455860
E-mail : info@eikenbos.nl
KvK 09074907

Wij geven de voorkeur aan contact via de mail, maar als het echt belangrijk is kunt u ons bereiken op ons camping telefoon nummer.